Παράλειψη site news

Site news

Φωτογραφία Diana Muir
To Earn an American High School Diploma
από Diana Muir - Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2018, 10:13 πμ
 

To earn an American High School Diploma, you must take: (Note: each semester equals 1/2 credit)

  • 4 credits of Language Arts
  • 3 credits of Mathematics
  • 3 credits of Social Sciences (Including Global Citizenship) (must take American History and US Gov)
  • 3 credits of Laboratory Science
  • 1/2 credits of Health ...
Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(112 λέξεις)
Φωτογραφία Diana Muir
Welcome!
από Diana Muir - Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2018, 8:50 μμ
 

Welcome to the One World School course portal where you can earn an American High School Diploma, Career Technical Certificate or Dual College Credit! 

1WS courses are designed for students around the world and offer the largest variety of online courses available to online students. Browse ...

Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(163 λέξεις)

Παράλειψη κατηγορίες μαθημάτων